Home

Emberi erőforrás gazdálkodás

Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István - Matiscsákné Lizák Marianna Eger, 201 Az emberi erőforrás gazdálkodás feladata, a személyügyek intézése,a munkaerő kettős arca, az erőforrás gazdálkodásának felértékelődése, munkahelyi elvárások, szervezeti struktúra átalakulásaok, technológiai forradalom hatása Az emberi erőforrás gazdálkodás környezeti tényezői. Emberi erőforrás szerepek, tevékenységi területek és szervezeti keretek. Munkakör tervezése, elemzése és értékelése. Az emberi erőforrás- és a munkaerő-tervezés. Személyzetbeszerzés: toborzás és kiválasztás, alkalmazás és beillesztés. Gazdálkodási adatok. Az alábbiakban elérhetőek a Támogatáskezelő gazdálkodására vonatkozó közérdekű adatok. A működés törvényessége, ellenőrzések: 1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó. Az emberi erőforrás stratégiai erőforrássá, az emberi erőforrás-gazdálkodás a stratégiai vállalatvezetés részévé válik. Középpontjában a szervezeti célok és a dolgozók egyéni igényeinek, aspirációinak az összehangolása, a munkaügyi kapcsolatok a participatív vezetés kerülkapcsolatok, a participatív vezetés kerül

Az emberi erőforrás-gazdálkodás ismertetése Gazdálkodási

Az emberi erőforrás-gazdálkodás meghatározza egy vállalat működését és hatékonyságát. Éppen ezért a COVID időszak alatt még inkább előtérbe került az azonnali helyzetelemzés és helyzetértékelés fontossága. A járvány miatt kulcsemberek estek ki váratlanul hosszabb-rövidebb időre kompetencia-alapu-emberi-eroforras-gazdalkodas.original. 7830 - Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás. és számos emberi erőforrással, személymenedzseléssel kapcsolatos szolgáltatással párosul. Nem ebbe a szakágazatba tartozik: - amikor az emberi erőforrás biztosítását, azok felügyeletével, irányításával vagy a vállalkozás vitelével együtt nyújtjá

Az emberi erőforrás (Human resource management, HRM vagy HR) gazdálkodásának megértéséhez a vállalati erőforrások rendszeréből kell kiindulni. (pénz, termelés, emberi erőforrások, piac) Ezen erőforrások felhasználásával létrejön a vezetői közreműködéssel a termék, szolgáltatás - Ismeri az emberierőforrás-gazdálkodás szervezeti és információs rendszerét, azok működését, döntés-előkészítésben játszott szerepét, és kapcsolódását a többi funkcionális területhez üzleti, módszertani és emberierőforrás-gazdálkodási ismereteik alapján képessé válnak döntés-előkészítést segítő elemzési és tervezési feladatok ellátására a nemzetgazdaság különböző területein működő szervezetekben, illetőleg vállalkozásokban; megszerzett ismereteik révén magasabb szintre is léphetnek Az emberi erőforrás gazdálkodás, biztonság és egészségvédelem tárgy képzési céljainak eléréshez tematikusan különböző kompetenciák elsajátítása szükséges. A hallgató képes lesz: − beazonosítani és átlátni az emberi erőforrás gazdálkodást befo-lyásoló főbb tényezőket

Emberi erőforrás gazdálkodás kézikönyv (E-könyv

Emberi erőforrás-gazdálkodás 5.2.4 A munkaerőterv Az emberierőforrás-gazdálkodás egyik tervezési területe a különböző feladatok ellátásához szükséges létszám nagyságának a meghatározása, amely során az elkészült tervet szokás létszámtervnek is nevezni

Gazdálkodási adatok - Emberi Erőforrás Támogatáskezel

Emberi erőforrás gazdálkodás. Olvasás. Wolters Kluwer Kft. ISBN: 978 963 295 617 6. Online megjelenés éve: 2016. A könyv szerzői - több felsőoktatási intézmény (Eger, Gödöllő, Miskolc, Szeged és Pécs) HR iránt elkötelezett oktatói és kutatói - egy egységes, az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos felfogás. Matiscsákné Lizák Marianna (szerk.): Emberi erőforrás gazdálkodás › 3. fejezet: Emberi erőforrás szerepek, tevékenységi területek és szervezeti keretek › 3.2. Az emberi erőforrás menedzsment funkciója, szerepei és tevékenységei › 3.2.2. Az emberi erőforrás menedzsment tevékenységi területe Könyv ára: 5194 Ft, Emberi erőforrás gazdálkodás kézikönyv - Marianna Matiscsákné Lizák, Szerzők:Tóthné Sikora Gizella - Dabasi Halász Zsuzsanna - Matiscsákné Lizák Marianna - Csordás Tamás - Kádek István - Juhász István - Dobay Péter - Majó Zoltán - Zéma Létszám-gazdálkodás. Bérgazdál-kodás. Munkaerő-fejlesztés és munkakap-csolatok. A munka-végzés szervezése. Emberi erőforrás. Az emberi erőforrás (munkaerő) a vállalkozásnál alkalmazottaknak és foglalkoztatottaknak a munkavégzéshez szükséges képzettség és képesség szerint strukturált összessége

áttekintést célszerű Bakacsi Gyula5 által megfogalmazott emberi erőforrás gazdálkodás definíciójának ismertetésével kezdeni: Az emberi erőforrás célja az emberi erőforrások elérésének támogatása, a munkaerő szaktudásának és képességeinek hatékony alkalmazása, jól képzett, motivált alkalmazotta Az emberi erőforrás gazdálkodás fejlesztésének elméleti kérdései a magyar közszolgálatban 8 a kérdésen, alkalmas megoldást célszerű keresnie a problémára, a saját nézetei alátá-masztására érveket, tényeket illik felsorakoztatnia, a jónak tartott megoldás bizonyítás

Ember, erőforrás, érték - gazdálkodj vele! - Behaviou

Emberi erőforrás gazdálkodás. A Gazdakönyv Webáruház mezőgazdasági könyvei a magyar gazdák munkájához szükséges gazdasági szakkönyvek. Állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet, szőlészet-borászat. Megrendelhetők vadászattal, erdészettel, halászattal foglalkozó könyvek is emberi erőforrás gazdálkodás hozzájárul a szervezeti célok megvalósításához. A jövőbeni igények megítélésekor a külső környezet vizsgálatát a jogi szabályozásra és a munkaerőpiac változásaira kell koncentrálni. A belső környezet tekintetébe Az emberi erőforrás gazdálkodás legfontosabb funkcióit az alábbiakban foglalják össze: emberi erőforrás stratégia, emberi er őforrás tervezés, munkakör i értékelés, munkakörtervezés, ösztönzés menedzsment, teljesítményértékelés, emberi er őforrás.

Emberi erőforrás gazdálkodás. A könyv szerzői − több felsőoktatási intézmény (Eger, Gödöllő, Miskolc, Szeged és Pécs) HR iránt elkötelezett oktatói és kutatói − egy egységes, az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos felfogás bemutatását tűzték ki célul Az emberi erőforrás-gazdálkodás nemzetközi körben elfogadott eszközeit, megoldásait, folyamatait tartalmazó szabványok hazai bevezetésének és alkalmazásának előnyei így nem csak e szabványokat alkalmazó vállalkozások és kormányzati szervezetek számára jelenthet előrelépést, de az egész társadalom számára is A kilencvenes évekre az emberi erőforrás-gazdálkodás világszinten elfogadottá, szükségessé és elismerté válik. A szakirodalom szerint a nemzetközi emberi erőforrás-menedzsment és a nemzeti emberi erőforrás-menedzsment önállósulása, elkülönülése figyelhető meg. Ennek ok A munkakör-elemzés, -értékelés az emberi erőforrás-gazdálkodás rendszerének egyik kiemelten fontos alapfunkciója, amelynek célja, hogy a szervezet rendelkezzen alapvető információkkal a munkakörökről és inputot adjon további HR funkciók és tevékenysége

Az emberi erőforrás menedzsment nem öncélú tevékenység, kizárólag a vállalati gazdálkodás szerves részeként értelmezhető, és mint ilyen, eredményességének végső fokmérője a vállalati célok eléréséhez történő hozzájárulás mértéke Az emberi erőforrás-gazdálkodás funkciói. Közvetve: Az emberi erőforrás tervezés: minőségi és mennyiségi szükségletek előrejelzése, valamint tevékenység-meghatározás. Munkakörelemzés, kialakítás- és értékelés: munkafolyamat - munkafeladat - munkakör; feladatok elemzése; egyéb körülmények vizsgálat Emberi erőforrás 1.1 Munkaer humánerőforrással való jobb gazdálkodás, az olcsóbb, rugalmasabb foglalkoztatás megteremtése, másrészt a munkavállalók igényei - a különböző életciklusokhoz jobban alkalmazkodó, a munka és a magánélet összhangját jobban szolgál Az emberi erőforrás-gazdálkodás alapvető és nélkülözhetetlen vállalati funkciónak minősül, ezért diplomásaink az alapszak elvégzése után az elhelyezkedési lehetőségek széles köréből válogathatnak. Végzetteink elsősorban az alábbi vállalat- és intézménytípusokban pályázhatnak állások betöltésére: termelő tevékenységet végző vállalatok Amikor záródolgozatom témáját kerestem, akkor több lehetőség is érdekesnek bizonyult számomra. Végül az emberi erőforrás menedzsment területét választottam, amiről már az elején tudtam, hogy ez egy igen széles és izgalmas témakör. Ezen belül én egy vállalat emberi erőforrás gazdálkodását, valamint a bér- és létszámgazdálkodásának jellemzőit vizsgáltam.

Mint már említettük, az HRM használatos mozaikszó az Emberi erőforrás-gazdálkodás ábrázolására szolgáló szöveges üzenetekben. Ez az oldal arról szól, a betűszó az HRM és annak jelentése, mint Emberi erőforrás-gazdálkodás. Felhívjuk figyelmét, hogy az Emberi erőforrás-gazdálkodás nem az HRM egyetlen jelentése Embegri erőforrás gazdálkodás Human Resource Management A munkahelyi körülmények meghatározása és a munkavállalók igényeivel való összehangolása. Emberi erőforrás változik, aszerint, milyen napja van, mennyire ért egyet a vállalati döntéssel, maga határozza meg, hogy vezs részt a vállalat működésében

TEÁOR 7830 - Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

1. AZ EMBERI ERŐFORRÁSSAL VALÓ GAZDÁLKODÁS LÉNYEGE 7 1.1 Az emberi erőforrás-gazdálkodás különböző koncepciói 7 1.2 A külső befolyásoló tényezők 12 1.2.1 A társadalmi környezet 12 1.2.2 A munkaerőpiac jellemzői 16 1.3 A belső befolyásoló I. RÉSZ: A MUNKAERŐPIAC ÉS KÜLSŐ SZABÁLYOZÓ RENDSZEREI 25 2 Könyv - Emberi erőforrás (HR) (240) Könyv - Emberi erőforrás (HR) Rendezze a listát: Cím Szerző Eladott darabszám Ár Kiadás éve. Jövőbiztos - Kilenc szabály az ember számára az automatizálás korában

Az emberi erőforrással való gazdálkodás a tényező hatékony felhasználására törekszik, ennek továbbfejlesztése a humán kontrolling. A két kifejezés szoros kapcsolatban van egymással és nehezen szétválaszthatóak. A humán stratégia fogalmában mindenütt kulcsfontosságú az emberi erőforrással való hosszú távú kapcsolat, melyhez az erőforrás megtartása. Az emberi erőforrás gazdálkodás környezeti tényezői. Emberi erőforrás szerepek, tevékenységi területek és szervezeti keretek. Munkakör tervezése, elemzése és értékelése. Az emberi erőforrás- és a munkaerő-tervezés. Személyzetbeszerzés: toborzás és kiválasztás, alkalmazás és beillesztés

Emberi erőforrások alapképzési szak A képzés célja módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel, valamint a humán erőforrás gazdálkodásban megalapozott tudással rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik képesek a human erőforrás gazdálkodás különböző funkcionális feladatainak ellátására Az emberi erőforrás tervezése a vállalatoknál. A munkakörtervezés, munkakör-elemzés, munkakör-specifikáció, munkaköri leírás, munkakör-gazdagítás. Munkakör-értékelés. Humán-controlling, Kompetenciák. Emberi erőforrás menedzsment - Egészségügyi menedzser képzés - DE KTK Menedzsment és Marketing Tanszé - Emberi erőforrás menedzsment (Human Resources Management): a munkaerő erőforrássá válik, a vállalati üzleti tevékenység részévé válik az emberi erőforrással való szervezeti gazdálkodás, részei: munkakörelemzés,- tervezés, munkakör-értékelés, HR tervek készítése, toborzás A Maconomy ERP rendszer emberi erőforrás gazdálkodás modulja lehetővé teszi, hogy új képzéseket, tanfolyamokat, oktatásokat hozzunk létre a rendszerben, és ezekről az összes szükséges információt rögzítsük. A kialakított képzésekre szóló meghívókat az összes érintett munkatársnak elküldhetjük egy gombnyomással

Emberi erőforrás gazdálkodás könyv — emberi erőforrás

Humánerőforrás-menedzsment - Wikipédi

Az emberi erőforrás megfelelő motivációjának kialakítása is a stratégia nagyon fontos részét képezi. Az emberi erőforrás-gazdálkodás stratégiája szoros összefüggésben van a vállalat szervezeti struktúrájával, ami a szervezet elemeinek belső elrendezését (pl.: munkamegosztás, hatáskörmegosztás, koordinációs. Az emberi erőforrással való gazdálkodás lényege: 7: Az emberi erőforrás-gazdálkodás különböző koncepciói: 8: A külső befolyásoló tényezők: 12: A társadalmi környezet: 12: A munkaerőpiac jellemzői: 16: A belső befolyásoló tényező: 22: A munkaerőpiac és külső szabályozó rendszerei: 27: A munkaerőpiac. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő integritásával kapcsolatos bejelentéseket az integritasbejelentes@emet.gov.hu címen lehet megtenni. Az integritás tanácsadó feladatai és elérhetősége (kattintson ide) Pályázatok: álláshirdetések (kattintson ide) Hirdetmények: Az adat az érintett program aloldalán megtalálható Az emberi erőforrás gazdálkodás egyes területei nehezen számszerűsíthetőek eredmény típusú mutatókkal. Az emberi erőforrás azért különleges, mert ez az egyetlen erőforrás, amely önmagánál nagyobb értéket képes létrehozni, és ezt a képességét megfelelő motiváció mellett növelni is tudja

Emberi erőforrások szak - Felvi

  1. Régikönyvek, Matiscsákné dr. Lizák Marianna - Emberi erőforrás gazdálkodás Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében
  2. A munkaerő-gazdálkodás (emberi erőforrás menedzsment) 4 fő funkciója munkaerő-szükséglet, munkaerő-kereslet (külső munkaerőpiacon megjelenő igény), meghatározása, lehetséges fedezeti források feltárása, a szükséges létszám megszerzése, szelekciója, munkába állítása, fejlesztése, megőrzése, a létszám.
  3. Az emberi erőforrás gazdálkodás történeti előzményei: a tudományos munkaszervezési, a Human Relations és a magatartástudományi vezetési iskolák, a munkalélektan kezdeti lépései, ergonómia. 2. A humán erőforrás gazdálkodás környezete. A külső tényezők rendszere (politika-jog, gazdaság
  4. Emberi erőforrás menedzsment. Kezdőoldal. Naptár Emberi erőforrás menedzsment gyakorlat, nemzetközi gazdálkodás és gazdaság alapképzés - 2020. 12. 08. Ugrás... EEM előadás link 20201209.
  5. Emberi erőforrások szakmai törzsanyaga: (emberi erőforrás menedzsment, üzleti kommunikáció, munkaerő-piaci intézmények gazdaságtana, ösztönzési rendszerek, szervezet- és munkapszichológia, munkaügyi kapcsolatok rendszere, munkajog, karriermenedzsment, szervezeti magatartás, személyügyi informatika, szervezetfejlesztés

Kiterjed a hatékony munkaerő-toborzás, kiválasztás és beválás eszközeire; komplex ismeretekkel gyarapítja a képzésben résztvevőket az emberi erőforrás gazdálkodás speciális és általánosabb területeit tekintve is Stratégiai alapú integrált emberi erőforrás gazdálkodás a közszolgálatban Gondolkodástechnikák és problémamegoldás a közszolgálatban Munkavégzési rendszerek a közszolgálatban Önismeret és együttműködés a közszolgálatban Közszolgálati életpályák (emberi erőforrás áramlás) Kiválasztási és interjútechniká Modern, stratégiai emberi erőforrás menedzsment szemlélet kialakítása, a személyzeti-emberi erőforrás irányítás történetének megismertetése. Az emberi erőforrás gazdálkodás alapjainak, eszközeinek és módszereinek elsajátíttatása a hatékony emberi erőforrás menedzselés érdekében Emberi Erőforrás és Gazdálkodás Szociális Szövetkezet - short credit report on date 19/08/202 Szakdolgozatom témája a családi vállalkozások vezetése és emberi erőforrás gazdálkodása. Dolgozatom első felében, átfogó képet kívánok adni a családi vállalkozások helyzetéről általánosságban, és gazdaságban betöltött szerepükről, mind globális, mind pedig regionális szinten. Szakirodalmi kutatás alapján összegyűjtöm a szükséges definíciókat.

A Szabványok, emberi erőforrás-gazdálkodás mellett a SHRM más jelentéssel is bír. Ezek a bal oldalon vannak felsorolva. Görgessen le és kattintson az egyesek megtekintéséhez. A (z) SHRM összes jelentését kérjük, kattintson a Több gombra. Ha meglátogatja az angol verziót, és szeretné megtekinteni a Szabványok, emberi. Duális képzés a gazdálkodási és menedzsment szakon Duális képzésünk keretén belül ugyanannyi időt töltesz el egy vállalatnál, mint az egyetemen, és a teljes tanulmányi időre - hallgatói munkaszerződéssel - fizetést kapsz. Ez havonta a minimálbér legalább 60%-ának megfelelő összeg. Az elhelyezkedési esélyeid a munkaerőpiacon jelentősen megnövekednek, hiszen.

Stratgiai szemllet emberi erforrs menedzsment Vezetsi

A személyügyi szakemberek humánerőforrás gazdálkodási rendszere. Munkakör menedzsment: Üdvözöljük a emberi erőforrás gazdálkodást támogató informatikai rendszer bemutató oldalán. Munkavállaló menedzsment Toborzás menedzsment: Továbbképzés menedzsmen Az Emberi Erőforrás Tanszék arra a több mint 30 éves hagyományra alapozva végzi munkáját, amelyben az emberi erőforrásokkal kapcsolatos szervezési, gazdálkodási és fejlesztési tevékenységek magas színvonalú oktatása áll a középpontban. A tanszék feladata olyan ismeretek átadása, illetve készségek fejlesztése, amelyek alkalmassá teszik a hallgatókat a stratégiai.

Emberi Erőforrás és Gazdálkodás Szociális Szövetkezet - rövid céginformáció 2021.08.02 napo Szükség van olyan, napi szinten befrissíthető, automatikusan legenerált helyzetjelző mutatószámokra (dashboard) és vizualizációkra, amely gyors, hatékony elemző eszközként állnak a döntéshozók számára az emberi erőforrás-gazdálkodás számos területén Az emberi erőforrás-gazdálkodás meghatározza egy vállalat működését és hatékonyságát. Éppen ezért a COVID időszak alatt még inkább felértékelődött a HR döntéstámogató szerepe. A NEXON Kft. elárulja, hogy milyen forrásokra érdemes támaszkodni a HR-szakembereknek. # Behaviour # ahrmagazi

Emberi erőforrások BA Magyar Agrár- és Élettudományi

Hozzon ki vállalkozásából +10 % többletnyereséget. Humánmenedzsment eszközök díjtalanul az interneten. Gazdálkodjon emberi erőforrásaival, és tegye vállalkozását egy önmagát fejlesztő gépezetté Munkaviszony létrejötte, megszüntetése és az emberi erőforrás gazdálkodás A hír több mint 30 napja nem frissült! A munka törvénykönyve 2012. évi változásait a vállalkozások jelentős része még továbbra sem sajátította el maradéktalanul Emberi erőforrás gazdálkodási funkciók (feladatok)(Vekerdy I. EEG felh.) Általános ill. tervezési funkciók. Munkaerő-gazdálkodási információs rendszer működtetése. Tervezés (a pályafutás-, utódlástervezés ide, ill. a részfunkciók közé is érthető) Szervezetalakítás, -fejlesztés. Munkakörmeghatározás, elemzés. Azonosítószám id: 14112 Cím főcím: Emberi erőforrás-gazdálkodás sorozati cím: Médiainformatikai kiadványok besorolási cím: Emberi erőforrás-gazdálkodás Szerző rendezési sorszám: 1 szerzői minőség: szerző szerző besorolási neve: Juhász szerző utóneve(i): István invertálandó szerzői név: nem rendezési sorszám: 2. Emberi erőforrás menedzsment (GT_AGMN029-17,GT_AGML029-17, GT_ANGN025-17,GT_ANGL025-17, GT_APSN037-17,GT_APSL037-17, GT_FGMN026-17,GT_FGML026-17)

Emberi Erőforrás Menedzsment Tanszék. A munkaerőpiaci folyamatok, a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok helyzete, kihívásai mellett elsősorban a humán erőforrás gazdálkodás egyes funkcióinak vizsgálatára, fejlesztésére, trendjeire irányul. Ezen belül kiemelt szerepet kap az EsélyEgyenlőségi Emberi Erőforrás. Mindennapi pénzügyeink - Az emberi erőforrás gazdálkodás I. A tudásalapú társadalmak, illetve gazdaságok kialakulásának lehettünk tanúi az elmúlt időszakban, ahol az emberi erőforrás stratégiai erőforrássá vált, az emberi tényező szerepe felértékelődött és a munkavállalók által hordozott tudástőke napjainkban. Képes a szervezetek erőforrás gazdálkodási feladataiban szerepet vállalni, megszerzett szakmai tudását az elvárásoknak megfelelően felhasználni, a szervezet céljaival összefüggésben tervező, fejlesztő és támogató tevékenységeket folytatni a toborzás, kiválasztás, ösztönzés emberierőforrás-gazdálkodási területeken Emberi erőforrás gazdálkodás kézikönyv - Ebook written by Tóthné Sikora Gizella - Dabasi Halász Zsuzsanna - Matiscsákné Lizák Marianna - Csordás Tamás - Kádek István - Juhász István - Dobay Péter - Majó Zoltán, Zéman Zoltán, Tóth Antal. Read this book using Google Play Books app on your PC, android, iOS devices. Download for offline reading, highlight, bookmark or. Emberi erőforrás gazdálkodás, pályaválasztás Kedves olvasóm, régi mondás, de mind a mai napig érvényes, hogy megfelelő helyre megfelelő embert. Egy vállalkozás életében kulcsfontosságú, hogy megfelelő emberekkel, megfelelő ösztönzéssel és a vállalkozás érdekeit előmozdító teljesítményértékelési rendszerrel.

HR modul - Maconomy ERP: emberi erőforrás gazdálkodásEmberi erőforrás menedzsment fogalma | az eem (emberiEmberi erőforrás menedzsment teszt - emberi erőforrás

Emberi erőforrás gazdálkodás kézikönyv Matiscsákné Lizák Marianna . 5 194 Ft Ekönyv. 5 194 Ft EPUB. MOBI. Kosárba teszem Olvass bele. 0 Oldal 0 ÉRTÉKELÉS. Álláskeresés, karrierépítés, HR A könyvről Mutass többet. További információ Kiadó: Wolters Kluwer Kft.. I./c. tananyag: Az emberi (humán) erőforrás-gazdálkodás szabályozása . Rövid ismertető: Az államigazgatási és a költségvetési szervek vezetését a kontrollrendszerük, kontrollkörnyezetük kialakítására törvények és kormányrendeletek kötelezik. A szervezetet az alkalmazottak működtetik, technikai eszközeit. Emberi-erőforrás gazdálkodás Munkaerő biztosítása tevékenység csoport Munkaerőállomány hatékony foglalkoztatása tevékenység csoport Munkaügyi kapcsolatok tevékenység csoport Alkategóriák 0753-06/1 Emberi erőforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés,-értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás. legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a vállalati emberi erőforrás gazdálkodás korszerű eljárásait, tervezési, elemzési és értékelési módszereit. Tisztában vannak az emberi erőforrás alkalmazására vonatkozó jogszabályokkal, valamint azok fellelhetőségével ismereteik folyamatos szinten tartásához